Organisation

Styrelsen
styrelsen@stalstadens.se

Styrelsen består av ordförande samt sex övriga ledamöter och två suppleanter.

Ordförande
Jens Printz

Vice ordförande
Carl-Johan Norrbin

Kassör
Peter Holmberg

Sekreterare
Henrik Sandström

Ledamöter
Oskar Brännholm Kvenås
Emil Printz
Hampus Bergman Lahti

Suppleanter
Kent Stråhle
Johan Nilsson

Obs: Inloggning krävs

Revisorer
revisor@stalstadens.se

Av årsmötet förtroendevald revisor jämte suppleant.

Revisor
Jerry Paasovaara

Suppleant
Mathias Sundelin

Valberedning
valberedning@stalstadens.se

Två ledamöter varav en ordförande.

Ordförande
Andreas Rutström

Ledamot
Jimmy Andersson