Organisation

Styrelsen
styrelsen@stalstadens.se

Styrelsen består av ordförande samt sex övriga ledamöter och två suppleanter.

Ordförande
Jerry Paasovaara

Vice ordförande
Henrik Björling

Kassör
Peter Holmberg

Sekreterare
Henrik Sandström

Ledamöter
Hampus Bergman Lahti
Kent Stråhle
Jimmy Andersson

Suppleanter
Jens Printz
Oskar Brännholm Kvenås

Obs: Inloggning krävs

Revisorer
revisor@stalstadens.se

Av årsmötet förtroendevald revisor jämte suppleant.

Revisor
Mathias Sundelin

Suppleant
Linus Carbin

Valberedning
valberedning@stalstadens.se

Två ledamöter varav en ordförande.

Ordförande
Joakim Brännholm

Ledamot
Viktor Lindgren