Organisation

Styrelsen
styrelsen@stalstadens.se

Styrelsen består av ordförande samt sex övriga ledamöter och två suppleanter.

Ordförande
Carl-Johan Norrbin

Vice ordförande
Henrik Sandström

Kassör
Peter Holmberg

Sekreterare
Kent Stråhle

Ledamöter
Emil Printz
Jens Printz
Joakim Brännholm

Suppleanter
Hampus Bergman Lahti
Johan Nilsson

Obs: Inloggning krävs

Revisorer
revisor@stalstadens.se

Av årsmötet förtroendevald revisor jämte suppleant.

Revisor
Tomas Johansson

Suppleant
Jerry Paasovaara

Valberedning
valberedning@stalstadens.se

Två ledamöter varav en ordförande.

Ordförande
Andreas Rutström

Ledamot
Jimmy Andersson