Verksamhetsregler

Beroende på vilken typ av aktivitet föreningen genomför har vi regler våra medlemmar måste förhålla sig till vid deltagande.

Regler och rekommendationer revideras löpande.